Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2014

czarnamelasa
2282 1329 500
Reposted fromlittlepuddi littlepuddi

April 23 2014

czarnamelasa
czarnamelasa

najprawdziwszy
jestem o świcie

wtedy
gdy po nieprzespanej nocy
delikatnie odsłaniam okno
i z głupim zdziwieniem
mamroczę do siebie
- świat
jeszcze istnieje

— Jarosław Borszewicz
czarnamelasa
czarnamelasa
0210 4d0b
Close Your eyes
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
czarnamelasa
Sól w nasze rany, cały wagon soli 
By nie powiedział kto, że go nie boli 

Piach w nasze oczy, cały Synaj piasku 
By nie powiedział kto, że widzi jasno 

Głód w nasze trzewia, suche kromki głodu 
By nie powiedział kto, że nie wiem co głód 

But w nasze krocza, kopniaków choć tysiąc 
By nie powiedział kto, że spłodziłby co 

Knut w nasze głowy, sto pałek umyślnych 
By nie powiedział kto, że sobie myśli 

Strach w nasze serca, tyle grozy gęstej 
By nie powiedział kto, że nie zna lęku 

I salwę w płuca czy tez sznur na szyję 
By nie powiedział kto, że jeszcze żyje
— Sól - Rafał Wojaczek
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67

April 20 2014

czarnamelasa
Nie mówię, że Cię nienawidzę. Chcę Ci tylko powiedzieć, że życzę Ci, żeby Cię zaatakował rosomak, kiedy będziesz na boso biegła przez pole rozsypanych klocków Lego w pobliżu koncertu Justina Biebera.
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
czarnamelasa
0346 ebdf 500
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat
0599 b7e1
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge
czarnamelasa
2497 0f40 500
Reposted fromAgnik Agnik

April 17 2014

czarnamelasa
8073 65c4
Reposted fromveta veta
czarnamelasa
8521 f511
Reposted fromzoja zoja
czarnamelasa
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
— 50 twarzy Greya
Reposted fromthesmajl thesmajl
czarnamelasa
8599 d2df
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg
czarnamelasa
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS
czarnamelasa
8642 8acd
Reposted fromwoodpile woodpile
czarnamelasa
8647 7c39
to kto się już położył?
Reposted fromcountingstaars countingstaars
czarnamelasa
Szczęście to żart. Nawet fart to tylko uczesany niefart.
— Stephen King - Teoria zwierząt domowych L.T.
Reposted frompokolorowana pokolorowana
czarnamelasa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl